Zerzevan Kalesi

Zerzevan Kalesi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine 13 km uzaklıkta, Mardin il sınırına doğru yüksek bir tepede Romalılar tarafından üçbin yıl önce bir sınır garnizonu olarak inşa edilmiş olan Zerzevan Kalesi geçenlerde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Bu anlamda antik ticaret yolunun kontrolünü sağlamak amaçlı kale 15 metreye varan surlar ve 21 metrelik savunma kulesinin bir kısmı günümüzde hala ayakta. Yeraltı ibadethaneleri, sığınaklar, tahıl ve silah depoları, sarnıçlar, su kanalları, muhtelif bina kalıntıları adeta tarihe ışık tutarcasına 60 dönümlük alanda hala kazılmakta.

Kazı başkanı Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doçent Dr. Aytaç Coşkun bölgede kazıların 2014 yılında başladığını, alanda kaleden daha önemli bir yapının keşfedildiğini belirtiyor. 1800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Mithras Tapınağı.

Bu nokta rastgele seçilmemiş, kazı başkanına göre Mithra inanışı mensupları hepsi iyi birer astronom. Gezegenlerin konumuna göre, tapınağın bulunduğu noktada çok büyük bir enerji olduğuna inanıldığını anlatıyor.

Duvarlarda Mithras inanışının 7 aşamasının herbiri Merkür’den Satürn’e bir gezegeni sembolize eden simgesi mevcut.

Mithra inancı güneşi tanrı kabul eden ilk inanışlardan biriydi.

Mithras Tapınakçıları gizli bir örgüt oldukları için haklarında yazılı bilgi yok ancak sadece kazılar esas alınabiliyor.

Günümüze kadar yapılan araştırmalar, Mithra inancının M.Ö. 5. yüzyılda İran’da doğduğunu gösteriyor. Ancak, Mithras Tapınakçıları asıl gücü Roma’lılar döneminde kazanmışlar. Kendilerine ait ayinleri, şifreleri olan, masonik yapıya çok benzeyen bir “gizli tarikat”.

Askerlerin, ya da bu yapıya dahil olan devlet adamlarının, aristokratların, zengin tüccarların dışarıdaki rütbeleri, ünvanları burada geçerli değildi. Tıpkı masonlukta gördüğümüz gibi kendine has bir hiyerarşisi vardı. Mithra’ya katılmak çok zordu. Kadınlar kabul edilmiyordu.

Katılacak askerler ise 7 hafta sürecek 12 eziyetten geçmesi gerekiyordu.

Mithrasçılar tapınakta kendi derecelerine göre oturuyor, en üst seviye 7 olarak belirleniyordu.

Roma İmparatorluğu Hristiyanlıkla tanışınca, Mithra inancı hristiyanlığa’da sızdı. Haçlı seferlerinin yolu üzerindeki Zerzevan Kalesi de uzun yıllar gizli

bir tapınak olarak işlevini sürdürdü.

Tapınakçılara katılanlar için düzenlenen boğa kurban ayinlerinin yapıldığı

yer Zerzevan Kalesi’nde olduğu gibi durmaktadır.

Mithras Tapınağında, uyuşturularak tavanda kurban edilen boğanın ayaklarından asıldığı 4 bağlama yeri, kanın aktığı çanak ve havuz mevcut. Kanla yıkandıktan sonra bu kandan içen kişilerin günahlarından arındığına

ve Mithras dinine girdiğine inanılıyordu.

İşaretler, Tapınak Şövalyeleri ve tarihin en karanlık örgütlerinden biri olan İllüminati’nin buralarda doğduğu iddialarını kuvvetlendirmektedir.

İşte kökeninin Pers olması, dünyada ortaya çıkarılan son Mithras Tapınağı olması ve en doğuda bulunması bakımından çok önemli bu tapınağın keşfedilmesinden sonra Zerzevan’ın ünü bütün dünyaya yayıldı.

M.Ö. 882 yılından itibaren burada yerleşimin olduğunu, 639 yılında

İslam ordularının fethine kadar yaşamın sürdüğü bilinmektedir.

1700 yıl önce tapınak kapatıldıktan sonra üç yıl önce keşfedildiğinde

yurtdışından dikkat çeken ziyaretçiler olmuş.

Rotschield, Rockfeller gibi günümüzde çok konuşulan karanlık ailelerin günümüze kuşak temsilcileri gelmiş. Hatta tapınakta geceleme talepleri

olmuş.

Tapınağın ziyaretçileri bu kadar da değil; BM yetkilileri, büyükelçiler

gibi ziyaretçilerin ilgisi tapınağın astronomik konumu dolayısı ile aldığı

güce dönük inançları olabilir mi?

Hüseyin KURTOĞULLARI

30.09.2018, Diyarbakır

Bir Cevap Yazın